Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Helt Grønn

svanemerket+grontpunkt
Møklegaards Trykkeri leverte sine første trykksaker allerede i 1975 – og vi var tidlig ute med å tenke miljø.  Derfor har vi forlengst lisens som Svanemerket trykkeri og er i tillegg medlem i Grønt Punkt Norge.

Ta kontakt dersom du ønsker å svanemerke din trykksak.

 

shutterstock_swan2